រឿង តណ្ហា-PASSION

រឿង តណ្ហា-PASSION

គ្រួសាររបស់ កាំ បានបែកបាក់គ្នាតាំងពីនាងអាយុបានប្រាំឆ្នាំរហូតក្រោយមកម្តាយនាងបានរៀបការជាមួយប្តីថ្មីដែលគិតថាជាជីវិតអាចល្អប្រសើរតែបែរជាផ្ទុយស្រលះពីការគិត ជីវិតរបស់ កាំ ក្រោយមានឪពុកចុងចូលមករស់នៅហាក់ដូចធ្លាក់នរក។ក្រោយមកនាងក៏បានជួបជាមួយមិត្តភក្តិកូនប្រុសឪពុកចុងនាងជាមនុស្សកំពូលមនុស្សទាំង៤ដែលមានរហាសនាម​ ជួបសុំ​ ជួបខ្ចី ជួបលួច​ និង​ ជួបវៃ គ្រាន់តែលឺឈ្មោះសុំខ្លាចម៉ង។ ឪពុកចុងរបស់​​​ កាំ ធ្វើបាបរហូតដល់នាងចង់សម្លាប់ខ្លួនតែក៏ត្រូវបានអ្នកទាំងបួនជួយនាងរហូតដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានល្អប្រសើរ។

Release Date: 11 វិច្ឆិកា 2021Duration: 105

Genre: Comedy

Trailer

Video Popup