រឿង ស្នាមញញឺមចុងក្រោយ-LAST SMILE

រឿង ស្នាមញញឺមចុងក្រោយ-LAST SMILE

សូណាត្រា ជានិស្សិតស្រីម្នាក់ដែលពូកែរ ឆ្លាត និងស្អាត នាងចូលចិត្តតន្រ្តី ហើយទទួលពានរង្វាន់លេងព្យាណូបានល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ព្រោះនាងមាន យុទ្ធ ដែលជាសង្សាររបស់គេតែងតែបង្រៀននាង។ អ្នកទាំងពីរបានរួមគ្នានិពន្ធបទចំរៀងមួយបទដែលនិយាយពី ការស្រឡាញ់ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ហើយក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយ គេហ្នឹងបានច្រៀងចំរៀងមួយបទនេះអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្តាប់ ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលគេទាំងពីនាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

Release Date: 7 មិថុនា 2020Duration: 90

Genre: Romance

Trailer

Video Popup